O mé osobě | výuka německého jazyka, překlady a tlumočení

Články
DÁRKOVÉ POUKAZY

JE MOŽNÉ KUPOVAT CELOROČNĚ

Na úvod » O mé osobě

O MÉ OSOBĚ

Vystudovala jsem magisterské studium německého jazyka a dějin německé literatury na Katedře germanistiky při Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Toto studium bylo financováno EU na podporu rozšíření jazykové výuky - 95 % předmětů bylo přednášeno v NJ a zkoušky skládány v NJ. Kromě pětiletého studia německého jazyka a literatury jsem získala znalosti z oblastí speciálních jazykových nauk, jako např.: morfologie, lexikologie, syntaxu, lingvistiky, dějin vývoje německého jazyka, reálií německy hovořících zemí....

Absolvovala jsem několikaleté studium v překladatelském a tlumočnickém kurzu při Státní jazykové škole v Praze a rovněž překladatelský kurz při Goethe-Institutu v Praze. Byla jsem také na stážích v Hamburku a u Goethe-Institutu v Rothenburgu ob der Tauber. Vyučovala jsem  v jazykových školách v Praze, vyučuji v soukromých firmách i soukromé osoby, rovněž překládám a tlumočím viz reference. Snažím se také vzdělávat v odborných terminologických seminářích, např. od Komory soudních tlumočníků. Naposledy jsem absolvovala modul Obchod v cestovním ruchu pro kvalitní a moderní výuku odborného jazyka v této oblasti. Působila jsem také na různých pozicích v mezinárodních firmách, takže mohu nabídnout zkušenosti nejen jednostranné s vyučováním nebo s překlady a tlumočením.